Condicions Generals dels Lloguers de Vacances

1. Preus

2. Reserves i dipòsit del 50%

3. Formes de Pagament

4. Taxa Turística

5. Fiança per Trencaments / Danys

6. Contractació

7. Arribades i Sortides

8. Responsabilitats

9. Cancel·lació

 


 

1.  Preus

Els preus que figuren en la nostra pàgina web per a Lloguers de Vacances són setmanals, llevat que s’especifiqui el contrari. Els preus són orientatius i en cap cas contractuals. Zona Comunitària Grup es reserva el dret de modificació dels preus sense avís previ.

 

2. Reserves i dipòsit del 50%

Li confirmarem la seva reserva una vegada haguem rebut les seves dades personals i el dipòsit inicial de 50 sobre el valor de l’estada. Consideri la seva reserva vàlida quan hagi rebut la nostra confirmació.

 

3. Formes de Pagament

Els pagaments dels dipòsits pot realitzar-los per transferència bancària o per internet. Les despeses de transferència són a càrrec del client.
La resta del pagament i la fiança per eventuals trencaments o danys s’ha de fer abans de l’arribada per transferencia bancària o per internet o bé el dia de l’arribada amb tarjeta de crèdit. També acceptem el pagament total per avançat.

 

4. Taxa Turística

En el preu del lloguer no està inclosa la taxa turística que recapta la Generalitat. Aquesta és de 0,90€ per persona i dia, amb un màxim de 7 dies. Queden excloses les persones de 16 anys o menys.

 

5. Fiança per Trencaments / Danys

En el moment del Check-in es cobrarà al client un import en concepte de fiança per a possibles danys i trencaments a la propietat, així com possibles pèrdues d’inventari. Aquest import dependrà de cada propietat, variant entre 150€ i 200€, i s’efectuarà mitjançant tarja de crèdit. El retorn de la fiança serà gestionat dins els 7 dies posteriors al Check-out, un cop haguem pogut comprovar que la propietat i el seu inventari es troba en el mateix estat en què va ser lliurada, recollida i raonablement neta. En l’eventualitat que hi hagués algun desperfecte, el client serà informat amb detall dels costos incorreguts, que seran deduits de l’import a retornar.

 

6. Contractació

El client es compromet al següent:

– Vetllar per la cura de la propietat i deixar-la ordenada i raonablement neta abans de la sortida.

– Informar immediatament al Zona Comunitària Grup sobre qualsevol desperfecte o pèrdua.

– Pagar totes les despeses per desperfectes, danys o pèrdues a la propietat.

– Permetre l’accés a la propietat a Zona Comunitària Grup o a qualsevol dels seus agents per al manteniment necessari.

– Respectar les normes de la comunitat.

– No subarrendar ni prestar / compartir la propietat a tercers.

– Respectar les propietats no fumador.

 

7. Arribades i sortides

– Se li lliuraran les claus de la propietat al client quan Zona Comunitària Grup hagi rebut la totalitat del pagament.

– La propietat estarà disponible per a la seva ocupació a partir de les 16:00h del DISSABTE d’arribada, excepte que s’acordi d’una altra manera.

– El client haurà d’abandonar la propietat el DISSABTE de sortida abans de les 11:00h del matí.

 

8. Responsabilitats

– Ni Zona Comunitària Grup ni el propietari acceptaran cap responsabilitat per danys, pèrdues o semblant a la propietat o pertinences del client / inquilí, inclòs danys personals físics, etc. produït per tercers o a altres persones durant el període de lloguer.

– Ni Zona Comunitària Grup ni el propietari es responsabilitzen si el client / inquilí decideix marxar abans de la finalització de la seva estada. No es realitzaran reemborsaments.

– Ni Zona Comunitària Grup ni el propietari de l’allotjament seran responsables de possibles molèsties causades a l’inquilí en cas que hi haguessin obres a la zona.

 

9. Condicions d’Anul·lació

a) Cancel·lació per COVID-19: amb motiu de la pandèmia produïda pel COVID-19, ZONA COMUNITÀRIA ha modificat la seva política de cancel·lació de lloguers turístics per la temporada 2020:

DEVOLUCIÓ DE LA TOTALITAT DELS IMPORTS PAGATS A COMPTE EN ELS CASOS SEGÜENTS:

  1. Contagi per covid-19 del titular de la reserva o d’algun dels ocupants de l’allotjament (caldrà justificant mèdic).
  2. Restriccions de mobilitat del país o la zona d’origen a causa del covid-19.

Es podrà cancel·lar sense penalització fins a 15 dies naturals abans de l’arribada si es dóna alguna de les circumstàncies anteriors.

 

b) Cancel·lació per Altres Causes

– L’anul•lació realitzada amb més de 60 dies d’antelació tindrà una penalització del 30% del total del lloguer.

– L’anul•lació realitzada amb menys de 60 dies d’antelació tindrà una penalització del 50% del total del lloguer.

– Un cop feta l’anul•lació, si la propietat es tornés a llogar, es retornarà el total de l’import penalitzat, menys 50€ de despeses de gestió.