Condicions Generals dels Lloguers de Vacances

1. Preus

2. Reserves i dipòsit del 50%

3. Formes de Pagament

4. Taxa Turística

5. Fiança per Trencaments / Danys

6. Contractació

7. Arribades i Sortides

8. Responsabilitats

9. Cancel·lació

 


 

1.  Preus

Els preus que figuren en la nostra pàgina web per a Lloguers de Vacances són setmanals, llevat que s’especifiqui el contrari. Els preus són orientatius i en cap cas contractuals. Zona Comunitària Grup es reserva el dret de modificació dels preus sense avís previ.

 

2. Reserves i dipòsit del 50%

Li confirmarem la seva reserva una vegada haguem rebut les seves dades personals i el dipòsit inicial de 50 sobre el valor de l’estada. Consideri la seva reserva vàlida quan hagi rebut la nostra confirmació.

 

3. Formes de Pagament

Els pagaments dels dipòsits pot realitzar-los per transferència bancària. Les despeses de transferència són a càrrec del client.
La resta del pagament i la fiança per eventuals trencaments o danys s’ha de fer el dia de l’arribada, abans del lliurament de claus. El pagament del lloguer pot realitzar-se amb targeta o efectiu i el pagament de la fiança en efectiu, que serà retornat a la sortida. També acceptem el pagament total per avançat.

 

4. Taxa Turística

En el preu del lloguer no està inclosa la taxa turística que recapta la Generalitat. Aquesta és de 0,90€ per persona i dia, amb un màxim de 7 dies. Queden excloses les persones de 16 anys o menys.

 

5. Fiança per Trencaments / Danys

En el moment del Check-in es cobrarà al client un import en concepte de fiança per a possibles danys i trencaments a la propietat, així com possibles pèrdues d’inventari. Aquest import dependrà de cada propietat, variant entre 150€ i 200€, i s’efectuarà mitjançant tarja de crèdit. El retorn de la fiança serà gestionat dins els 7 dies posteriors al Check-out, un cop haguem pogut comprovar que la propietat i el seu inventari es troba en el mateix estat en què va ser lliurada, recollida i raonablement neta. En l’eventualitat que hi hagués algun desperfecte, el client serà informat amb detall dels costos incorreguts, que seran deduits de l’import a retornar.

 

6. Contractació

El client es compromet al següent:

– Vetllar per la cura de la propietat i deixar-la ordenada i raonablement neta abans de la sortida.

– Informar immediatament al Zona Comunitària Grup sobre qualsevol desperfecte o pèrdua.

– Pagar totes les despeses per desperfectes, danys o pèrdues a la propietat.

– Permetre l’accés a la propietat a Zona Comunitària Grup o a qualsevol dels seus agents per al manteniment necessari.

– Respectar les normes de la comunitat.

– No subarrendar ni prestar / compartir la propietat a tercers.

– Respectar les propietats no fumador.

 

7. Arribades i sortides

– Se li lliuraran les claus de la propietat al client quan Zona Comunitària Grup hagi rebut la totalitat del pagament.

– La propietat estarà disponible per a la seva ocupació a partir de les 16:00h del DISSABTE d’arribada, excepte que s’acordi d’una altra manera.

– El client haurà d’abandonar la propietat el DISSABTE de sortida abans de les 11:00h del matí.

 

8. Responsabilitats

– Ni Zona Comunitària Grup ni el propietari acceptaran cap responsabilitat per danys, pèrdues o semblant a la propietat o pertinences del client / inquilí, inclòs danys personals físics, etc. produït per tercers o a altres persones durant el període de lloguer.

– Ni Zona Comunitària Grup ni el propietari es responsabilitzen si el client / inquilí decideix marxar abans de la finalització de la seva estada. No es realitzaran reemborsaments.

– Ni Zona Comunitària Grup ni el propietari de l’allotjament seran responsables de possibles molèsties causades a l’inquilí en cas que hi haguessin obres a la zona.

 

9. Condicions d’Anul·lació

– L’anul•lació realitzada amb més de 60 dies d’antelació tindrà una penalització del 30% del total del lloguer.

– L’anul•lació realitzada amb menys de 60 dies d’antelació tindrà una penalització del 50% del total del lloguer.

– Un cop feta l’anul•lació, si la propietat es tornés a llogar, es retornarà el total de l’import penalitzat, menys 50€ de despeses de gestió.