Funcions de l’Administrador de Finques

L’article 553-18, de la Llei 5/2015, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil concreta, per a l’administrador, com a mínim, les funcions següents: – Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat. – Vetllar perquè els propietaris […]

Llegir més...